Bölgemiz

OSTİM,
17 temel sektörde onbinlerce ürün, 5 bin işletme, 50 bin çalışanıyla, Bir Sanayi Kenti…

Türkiye’nin en büyük, dünyanın ise sayılı küçük ve orta ölçekli sanayi üretim alanlarından biri olan Ostim’de, Makine İmalat, Metal İşleme, Elektrik-Elektronik, İş Makineleri, İmalat Ekipmanları, Otomotiv, Plastik-Kauçuk, Tıbbi Araç Gereçler ana başlıklarında üretim yapılmaktadır. 

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin en büyük özelliklerinden olan “üretimde esnekliği” geniş makine parkının avantajlarıyla birleştiren Ostim’de, binlerce ürün üretilmektedir. Ostim sahip olduğu zengin üretim yeteneği ile çevresindeki diğer sanayicilerin üretim süreçlerini de desteklemektedir. Kaliteli üretim ve kurumsallaşmaya yönelik tüm destek birimlerine sahip olan Ostim, çağdaş üretim teknolojisini yakalamış dev bir fabrikadır. Bu fabrika küçük ve orta ölçekli işletmelerin evrensel bir laboratuarı niteliğini taşırken, Türkiye’nin en önemli istihdam alanlarından biri olmayı da başarmıştır.

Ostim üyelerinin rekabetçi yapılarını güçlendirerek destek birimlerinin avantajını da sunmaktadır. Bu bölgesel avantajlar işletmelerin üretim, tanıtım, ihracat, teknolojik yenilik, bilgi ve bilişim ile kurumsallaşma, finansman gibi alanlardaki niteliklerini yükseltmektedir. Bu modelin başarısı için sanayici ve işadamları ile sivil toplum örgütlerinin de iştirak ettiği Ar-Ge, yatırım ve inşaat, tanıtım, dış ticaret, danışmanlık ve yayıncılık alanlarında oluşturulmuş kurumlar ve sistemler KOBİ’lere hem güncel, hem de kalıcı çözümler üretmektedir.

Ostim Organize Sanayi Bölgesi , kamunun sanayi sektörlerine ve KOBİ’lere yönelik destekleyici birçok projesinde ‘pilot uygulama’ alanı olarak tercih edilirken, gelişmekte olan ülkelere de bölgesel kalkınma modeli olarak önerilmektedir.

Ostimin Kısa Tarihçesi…

Ostim Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Ülke sanayisinin ve küçük işletmelerin gelişip büyümesindeki hayati koşulun sanayicilere rekabet ve üretim şartlarına uygun bir üretim ortamı hazırlamak olduğuna inanan kurucular, bu ihtiyaçtan hareketle Ostim Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi’ni kurmuşlardır. OSTİM’i Küçük sanayicilerin verimlerini artıracak, bir arada olmanın verdiği güç ve sinerji ile Türk sanayisinin önemli merkezlerinden biri olarak tasarlayan kurucu başkan Cevat Dündar ve proje arkadaşları, ilk adımı müteşebbis bir ruhla büyük uğraşlar vererek şehrin dışında 3 milyon metrekarelik bir alanı satın alarak atmışlardır.

Dönemin şartları içinde hayal denilebilecek bu girişimin inanç ve azimle arkasında duran Cevat Dündar ve kurucular uzak görüşlülükleri sayesinde projeyi, 7 yıllık bir mücadeleyle 1975 yılında inşaat aşamasına getirmiş, bu günün KOBİ kenti Ostim’in temellerini atmışlardır. Bu yıllardan itibaren inşaatları hızla sürdüren Turan Çiğdem ve Yönetim Kurulu liderliğindeki Ostim, 80’li yıllarda yapılaşmasını önemli ölçüde tamamlamış, pay sahipleri atölyelerine taşınmış, tezgâh sesleri “Üreten Türkiye’nin” müjdesini vermiştir.

1992 yılından itibaren Ostim bayrağını teslim alan Orhan Aydın liderliğindeki yeni Ostim Yönetim Kurulu, bölgenin yol, su, kanalizasyon, yağmur suyu, elektrik ve çevre düzenlemesi gibi altyapı sorunlarının yanı sıra küçük sanayicinin rekabet gücünü belirleyen tüm üst yapı unsurlarını da çalışma programına almıştır. Bu hedefle yola çıkan kooperatif, yapılaşma ve kentleşme çalışmalarının yanında “Üreten Ostim’in” ihtiyaçlarına cevap verecek kamu ve özel sektöre ait kurum ve kuruluşların hizmet vermelerini sağlamak için girişimlerde bulunmuş, arsa tahsisi, alt yapı ve üst yapı destekleriyle faaliyete geçmelerini sağlamıştır.

Hizmet vermeye başladığı yıllardan bu güne dek 2550 atölye, 1393 işyeri ve büro, 1800 konutun inşasına imza atmış olan Ostim Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi; rekabetçi bir sanayi kentinin oluşmasında başrol oynayan yeni yıldızların kuruluşuna öncülük etmiştir.

Ostim’in Üretim Profili...

Ostim’de OSB üyesi olarak faaliyet gösteren 5.000 firmanın %31’ini ticaret %69’unu imalât ve diğer faaliyet alanları oluşturmaktadır. Yine Ostim’de faaliyet gösteren firmaların % 46’sı sac şekillendirme, % 42’si talaşlı imalat, % 8’i plastik işleme ve % 4’ü ise kimyasal konularda üretim yapmaktadır.

Ana sanayilere yönelik imalat eksenli sektörler; İş ve İnşaat Makineleri ve Malzemeleri, Makine ve Makine Parçaları, Plastik ve Kauçuk, Elektrik-Elektronik, Sağlık Araç Gereçleri, Otomotiv ve Savunma Sanayi şeklinde sayılabilir.