Kooperatifimiz

Ülke sanayisinin ve küçük işletmelerin gelişip büyümesindeki hayati koşulun sanayicilere rekabet ve üretim şartlarına uygun bir üretim ortamı hazırlamak olduğuna inanan kurucular, bu ihtiyaçtan hareketle Ostim Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi’ni kurmuşlardır.
OSTİM’i Küçük sanayicilerin verimlerini artıracak, bir arada olmanın verdiği güç ve sinerji ile Türk sanayisinin önemli merkezlerinden biri olarak tasarlayan kurucu başkan Cevat Dündar ve proje arkadaşları, ilk adımı müteşebbis bir ruhla büyük uğraşlar vererek şehrin dışında 3 milyon metrekarelik bir alanı satın alarak atmışlardır.
Dönemin şartları içinde hayal denilebilecek bu girişimin inanç ve azimle arkasında duran Cevat Dündar ve kurucular uzak görüşlülükleri sayesinde projeyi, 7 yıllık bir mücadeleyle 1975 yılında inşaat aşamasına getirmiş, bu günün KOBİ kenti Ostim’in temellerini atmışlardır.
Bu yıllardan itibaren inşaatları hızla sürdüren Turan Çiğdem ve Yönetim Kurulu liderliğindeki Ostim, 80’li yıllarda yapılaşmasını önemli ölçüde tamamlamış, pay sahipleri atölyelerine taşınmış, tezgâh sesleri “Üreten Türkiye’nin” müjdesini vermiştir.
1992 yılından itibaren Ostim bayrağını teslim alan Orhan Aydın liderliğindeki yeni Ostim Yönetim Kurulu, bölgenin yol, su, kanalizasyon, yağmur suyu, elektrik ve çevre düzenlemesi gibi altyapı sorunlarının yanı sıra küçük sanayicinin rekabet gücünü belirleyen tüm üst yapı unsurlarını da çalışma programına almıştır.      
Bu hedefle yola çıkan kooperatif, yapılaşma ve kentleşme çalışmalarının yanında “Üreten Ostim’in” ihtiyaçlarına cevap verecek kamu ve özel sektöre ait kurum ve kuruluşların hizmet vermelerini sağlamak için girişimlerde bulunmuş, arsa tahsisi, alt yapı ve üst yapı destekleriyle faaliyete geçmelerini sağlamıştır.
Hizmet vermeye başladığı yıllardan bu güne dek 2550 atölye, 1393 işyeri ve büro, 1800 konutun inşasına imza atmış olan Ostim Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi; rekabetçi bir sanayi kentinin oluşmasında başrol oynayan yeni yıldızların kuruluşuna öncülük etmiştir.