Tarihçe

Dünden bugüne Ostim…

Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi’nden “bölgesel kalkınma modeli”ne satırbaşları…

 

Üretim Ortamı Hazırlama Misyonu

Ülke sanayisinin ve küçük işletmelerin gelişip büyümesindeki hayati koşulun sanayicilere rekabet ve üretim şartlarına uygun bir üretim ortamı hazırlamak olduğuna inanan Rahmetli Cevat Dündar ve beraberindeki kurucular, bu ihtiyaçtan hareketle Ostim Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi’ni kurmuşlardır.

OSTİM’i Küçük sanayicilerin verimlerini artıracak, bir arada olmanın verdiği güç ve sinerji ile Türk sanayisinin önemli merkezlerinden biri olarak tasarlayan kurucu başkan Cevat Dündar ve proje arkadaşları, ilk adımı müteşebbis bir ruhla büyük uğraşlar vererek şehrin dışında 3 milyon metrekarelik bir alanı satın alarak atmışlardır.

İnanç ve Azim…

Dönemin şartları içinde hayal denilebilecek bu girişimin inanç ve azimle arkasında duran Cevat Dündar ve kurucular uzak görüşlülükleri sayesinde projeyi, 7 yıllık bir mücadeleyle 1975 yılında inşaat aşamasına getirmiş, bu günün KOBİ kenti Ostim’in temellerini atmışlardır.

Tezgah Sesleri

Bu yıllardan itibaren inşaatları hızla sürdüren Turan Çiğdem ve Yönetim Kurulu liderliğindeki Ostim, 80’li yıllarda yapılaşmasını önemli ölçüde tamamlamış, pay sahipleri atölyelerine taşınmış, tezgâh sesleri “Üreten Türkiye’nin” müjdesini vermiştir.

Önce üst yapı…

1992 yılından itibaren Ostim bayrağını teslim alan Orhan Aydın liderliğindeki yeni Ostim Yönetim Kurulu, bölgenin yol, su, kanalizasyon, yağmur suyu, elektrik ve çevre düzenlemesi gibi altyapı sorunlarının yanı sıra küçük sanayicinin rekabet gücünü belirleyen tüm üst yapı unsurlarını da çalışma programına almıştır.         

İşbirliği – Güçbirliği Anlayışı

Bu hedefle yola çıkan kooperatif, yapılaşma ve kentleşme çalışmalarının yanında “Üreten Ostim’in” ihtiyaçlarına cevap verecek kamu ve özel sektöre ait kurum ve kuruluşların hizmet vermelerini sağlamak için girişimlerde bulunmuş, arsa tahsisi, alt yapı ve üst yapı destekleriyle faaliyete geçmelerini sağlamıştır.

Hizmet vermeye başladığı yıllardan bu güne dek 2550 atölye, 1393 işyeri ve büro, 1800 konutun inşasına imza atmış olan Ostim Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi; rekabetçi bir sanayi kentinin oluşmasında başrol oynayan yeni yıldızların kuruluşuna öncülük etmiştir.

Organize Sanayi Bölgesi Statüsü

OSTİM, Türkiye’nin diğer sanayi bölgelerinden farklı olarak tamamen ortaklarının gayretleri ve birikimi ile kurulmuştur. Kooperatifin üretken katkıları ile gelişen ve büyüyen Ostim, 1997’de Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nca “Organize Sanayi Bölgesi” olarak tescil edilmiştir. 

Organize Sanayi Bölgesi kimliği ile OSTİM, alt ve üst yapıya yönelik çalışmalarını büyük ölçüde tamamlamış olup, “KOBİ’ler için cazibe merkezi olma ve ideal üretim iklimi oluşturma” yönünde çok sayıda birim ve organizasyona kavuşmuştur.

Bölge, kamunun sanayi sektörlerine ve KOBİ’lere yönelik destekleyici birçok projesinde ‘pilot uygulama’ alanı olarak tercih edilirken, gelişmekte olan ülkelere de bölgesel kalkınma modeli olarak önerilmektedir.

Türkiye’nin Üretim Gücü…

Türkiye’nin sanayi kenti olma idealiyle sürekli kendini yenileyen, yenilikçi projeleri hayata geçiren ve bölgesindeki firmaların rekabet gücünü arttırmaya yönelik projeleri gerçekleştiren Ostim üretim açısından da önemli bir güce sahiptir. Bölgede faaliyet gösteren 5.000 firmanın %31’ini ticaret %69’unu imalât ve diğer faaliyet alanları oluşturmaktadır.

Ana sanayilere yönelik imalat eksenli sektörler; İş ve İnşaat Makineleri ve Malzemeleri, Makine ve Makine Parçaları, Plastik ve Kauçuk, Elektrik-Elektronik, Sağlık Araç Gereçleri, Otomotiv ve Savunma Sanayi şeklinde sayılabilir.

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin en büyük özelliklerinden olan “üretimde esnekliği” geniş makine parkının avantajlarıyla birleştiren Ostim’de, binlerce ürün üretilmektedir.

Ostim sahip olduğu zengin üretim yeteneği ile çevresindeki diğer sanayicilerin üretim süreçlerini de desteklemektedir.

Kaliteli üretim ve kurumsallaşmaya yönelik tüm destek birimlerine sahip olan Ostim, çağdaş üretim teknolojisini yakalamış dev bir fabrikadır. Bu fabrika küçük ve orta ölçekli işletmelerin evrensel bir laboratuarı niteliğini taşırken, Türkiye’nin en önemli istihdam alanlarından biri olmayı da başarmıştır.

Kobilere sürekli destek mekanizması…

Ostim üyelerinin rekabetçi yapılarını güçlendirerek destek birimlerinin avantajını da sunmaktadır. Bu bölgesel avantajlar işletmelerin üretim, tanıtım, ihracat, teknolojik yenilik, bilgi ve bilişim ile kurumsallaşma, finansman gibi alanlardaki niteliklerini yükseltmektedir.

Yenilikçi Vizyon…

Bu modelin başarısı için sanayici ve işadamları ile sivil toplum örgütlerinin de iştirak ettiği Ar-Ge, yatırım ve inşaat, tanıtım, dış ticaret, danışmanlık ve yayıncılık alanlarında oluşturulmuş kurumlar ve sistemler KOBİ’lere hem güncel, hem de kalıcı çözümler üretmektedir.

OSTİM ORGANİZASYONU… İdeal Bölgesel Kalkınma Modeli

1967’den bu yana devam eden gelişim sürecinde Ostim, organizasyon yapısı ve sistemi sayesinde bugün bir “Bölgesel Kalkınma Modeli” olarak kendini ispatlamıştır. Bu modelin Türkiye’de gösterdiği başarı, yurtdışında birçok ülkenin de dikkatini çekmiş ve bu ülkeler Ostim organizasyon ve yapısının kendi ülkelerinde de kurulması için talepte bulunmuşlardır.

Irak, Kazakistan, Suudi Arabistan, Azerbaycan, Mısır gibi ülkelerle bu alanda somut işbirliği sürecine girilmiş ve çeşitli anlaşmalar imzalanmıştır.

Ostim’e organizasyon yapısı olarak baktığımızda her biri kendi alanında uzmanlaşmış ve bir bütünün parçası olarak “bölgesel kalkınma modeli”nin bir ayağını oluşturan şirket, oluşum ve projelerden oluştuğunu görürüz.

Ostim grubu içerisinde yer alan kurumsal yapılar şunlardır:

·         Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü

·         Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme A.Ş.

·         Ostim İş Makineleri Yedek Parça Dış Ticaret A.Ş. (OSP)

·         Ortadoğu Fuarcılık A.Ş. seo

·         OSTİM Gayrimenkul A.Ş.

·         Ayen-Ostim Enerji ve Otoprodüksiyon A.Ş.

·         Ostim Vakfı

·         ODEM A.Ş. (Ostim Danışmanlık A.Ş.)

·         ODAGEM A.Ş:

·         Ostim Medya A.Ş. (OMEDYA)

·         Başkent TV ve Ostim Radyo

·         Ostim Spor Kulübü

·         Ostim Gazetesi

·         Ostim Resmi Portalı www.ostim.org.tr

·         Sektörel Rekabet ve Ostim’de Kümelenme Projeleri

a.    İş ve İnşaat Makinaları Kümesi

b.    Yenilenebilir Enerji Kümelenme Projesi

c.    Savunma Sanayi Kümelenme Projesi

d.    Medikal Araçlar Sanayi Kümelenmesi

 

Rekabette bir adım önde olma…

Bölgesinde faaliyet gösteren KOBİ’lerin rekabet gücünü arttırma misyonu ve her kurum için kendi faaliyet alanları çerçevesinde şekillendirilmiş olan vizyonu ile Ostim kurumları  “rekabette bir adım önde” olma anlayışıyla hareket etmektedirler.

Bütün bu özellikleri, sorunsuz altyapı ve üstyapısı, yenilikçi vizyonu, projeleri yönetim anlayışıyla Ostim bir sanayi kentidir. Ostim’in Türk ve Yabancı yatırımcılara, ürün/hizmet ve işbirliği arayışında firma kurum ya da kuruluşlara basit ve net bir çağrısı vardır;

Eğer,

·         Kaliteli ve ucuz üretim yaptırmak,

·         Üretim mühendisliği bilgisi ve tecrübesi gelişmiş çözüm ortaklarıyla çalışmak,

·         Ürün almak, Ürünlerinizi satmak

·         Yerinde üretim ve taahhüt işleri yaptırmak, üretim ve taahhüt projelerinde yer almak,

·         Rekabetçi ve yenilikçi projelerin bir parçası olmak

·         Türkiye pazarına açılmak,

·         Türk Kobileri ile birlikte yurt dışı pazarlara açılmak,

·         Ucuz ve kaliteli üretim altyapısına sahip bir sanayi bölgesinde yatırım yapmak

·         Birçok sektör ve işkolunda faaliyet gösteren firmalarla işbirliği içinde üretim yapmak

·         Firmanızın ihtiyaç duyduğu eğitim, danışmanlık, ar-ge, tanıtım ve pazarlama gibi destek hizmetlerini size uygun koşullarla almak, istiyorsanız,

Hepsi ve daha fazlası Ostim’de var…

Ostim olarak, bölgesel ve ulusal kalkınma sürecinde, küresel rekabette yeni faktörleri, yeni oluşumları ve organizasyonları yakından izliyoruz. Çözüm ortaklarımızı, ‘bölgesel stratejik kalkınma’ planlarımıza uygun olarak seçiyor ve projelerimizi bu çerçevede yürütüyoruz.

Hedefimiz; bölge olarak tüm altyapı ihtiyaçlarını tamamlamış, üstün niteliklerde, düşük maliyetlerle imalât yapabilen, rekabet gücü gelişmiş, ortak hareket becerisi edinmiş, üniversite sanayi işbirliğinden kurumsal olarak yararlanabilme bilgi ve becerisine erişmiş, üretim teknolojilerinde dünyayı izleyebilen daha rekabetçi bir sanayi bölgesi olmaktır.

 

ankara escort ankara escort ankara escort